Oferta

Oferujemy następujące usługi:

I. Serwisowe

 1. Dystrybutory – wszystkie typy stosowane w Polsce, w tym serwisy gwarancyjne
 2. Sterowniki – wszystkie typy stosowane w Polsce, w tym serwisy gwarancyjne
 3. Systemy monitorujące i sprawdzające, w tym ochrona środowiska – posiadamy
  certyfikaty
 4. Systemy transmisji danych i zabezpieczeń – wszystkie typy
 5. Pompy, nalewaki, separatory, filtry, systemy tłoczone wraz z armaturą
 6. Zbiorniki paliw – wszystkie typy w pełnym zakresie (uprawnienia UDT)
 7. Stacje dystrybucji gazu płynnego w pełnym zakresie (uprawnienia UDT)
 8. Separatory i sieci ścieków technologicznych (certyfikat PIOŚ)
 9. Urz±dzenia sieci i instalacje elektryczne
 10. Sieci uziomowe
 11. Ochrona katodowa

II. Montaż i budowa

 1. Stacje paliw, bazy paliw, stacje i bazy LPG
  • technologia paliw
  • instalacje separacji ścieków i odpadów technologicznych (certyfikat PIOŚ)
  • sprężarki + sieci (uprawnienia UDT)
  • odkurzacze
  • dystrybutory płynów itp.
  • pompy i układy pompowe z armaturą, regulacją i sterowaniem
  • wiaty
  • estakady i inne konstrukcje
  • instalacje elektryczne
  • uziomy
  • transmisja danych
  • elektronika
  • sterowania
  • montaż nalewaków i instalacji towarzyszących

III. Zbiorniki

 1. Montaż zbiorników
 2. Badanie szczelności zbiorników  (uprawnienia UDT)
 3. Badanie grubości ścian (uprawnienia UDT)
 4. Inne badania – pełen zakres (uprawnienia UDT)
 5. Czyszczenie zbiorników paliw płynnych
 6. Modernizacja (uprawnienia UDT)
 7. Naprawy (uprawnienia UDT)
 8. Dokumentacje zgłoszeniowe i modernizacyjne – w pełnym zakresie

IV. Pozostałe usługi

 1. Zdalne rozliczenia Stacji i Baz Paliw (systemy sprawdzone)
 2. Systemy zabezpieczające
 3. Projektowanie systemów
 4. Przeprowadzamy procedury badania urządzeń na zatwierdzenie typu zgodnie z
  procedurami Głównego Urzędu Miar