Hermetyczne odpompowanie gazu

Oferujemy usługę hermetycznego odpompowania gazu ze zbiorników LPG naziemnych i podziemnych – na autocysternę lub do dodatkowego zbiornika magazynowego.